FinansiranjeAUTO SERVIS OMERČIĆ u suradnji sa Porsche Leasingom omogućava Vam da, odabirom pogodnog modela finansiranja (finansijski ili operativni leasing), uz minimalne administrativne procedure, dođete do modela automobila koji želite.

Već više od 40 godina pravna i fizička lica vjeruju u Porsche Bank kao u svog partnera u finansiranju. Porsche Bank kao dio koncerna Porsche Austria, je prva finansijska institucija u Austriji a danas je to kuća sa najvećim brojem finansiranih vozila. Preduzeće Porsche Bank AG je 06. juna 2015. godine osnovalo firmu Porsche Leasing d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, koja nudi najpovoljnija rješenja za nabavku automobila iz Volkswagen grupacije. 

Leasing aranžmane koje Vam nudimo karakterišu:

  • Fleksibilan rok otplate;
  • Jasna i transparentna ponuda bez nepredviđenih troškova;
  • Mogućnost kreiranja individualne ponude za klijenta;
  • Brza i jednostavna obrada zahtjeva.

Finansijski leasing

Finansijski leasing Vam omogućuje da brzo, povoljno i bez dodatnih garancija dođete do željenog osnovnog sredstva, odnosno, predmeta leasinga. Za vrijeme trajanja ugovora o finansijskom leasingu, predmet leasinga je u ekonomskom vlasništvu primaoca leasinga i vodi se u poslovnim knjigama primaoca leasinga.

Operativni leasing

Primalac leasinga, po otplati posljednje rate leasinga, vraća davaocu leasinga predmet leasinga i pristupa nabavci novog, bez brige o prodaji starog predmeta leasinga. Za vrijeme trajanja ugovora o operativnom leasingu predmet leasinga je u vlasništvu davaoca leasinga i vodi se u poslovnim knjigama davaoca leasinga.